Izdvojene ordinacije zbog virusa COVID-19

II.
Sve osobe koje imaju simptome prehlade i bile su / boravile su unutar 14 dana u područjima koja su u većoj mjeri zahvaćena novim koronavirusom, DUŽNE su se javiti najprije putem telefona svom izabranom liječniku obiteljske medicine radi daljnjih uputa, a tek ukoliko nisu uspjeli uspostaviti kontakt sa svojim liječnikom obiteljske medicine moraju se javiti u jednu od izdvojenih 24- satnih ordinacija, uz obaveznu prethodnu najavu putem telefona.
Izdvojene ordinacije započinju s radom dana 17. ožujka 2020. godine u 19,00 sati i radit će 24 sata na dan na sljedećim lokacijama:
__________________________________________________________________________
DOM ZDRAVLJA VUKOVAR, Blage Zadre 3, Vukovar (Borovo naselje)

 

– kontakt telefon: 032/ 618-956
__________________________________________________________________________

DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA, Dr. Franje Račkog 32, Županja (u prostorima specijalističke ordinacije medicine rada i športa)

– kontakt telefon: 032/ 831-716
__________________________________________________________________________

DOM ZDRAVLJA VINKOVCI, Vladimira Gortana 25b, Vinkovci (zgrada XI mjesnog odbora - „Mala Bosna“)
- budući da su u tijeku radovi na prilagodbi prostora, o početku rada ove ordinacije i broju kontakt telefona javnost će biti pravovremeno obaviještena
_____________________________________________________________