Baner

Posjeta do sada

Posjete Sadržajima : 859128

USPDR...

Pretrai stranice

Na stranici

Trenutno aktivnih Gostiju: 6 

Donatori udruge

"jET-SET" VRBANJA
OP?INA CERNA
GRAD UPANJA


Udruga veterana specijalne policije Domovinskog rata DELTA upanja (u daljnjem tekstu UVSPDR DELTA upanja ) 32 270 upanja, Bana Josipa Jela?i?a 4.

Poslovni ra?un broj:IBAN:HR 1623600001102836150 ZAGREBA?KA BANKA POSLOVNICA upanja
OIB:14035999483
MB(DZS):01816721


Osniva?ka skuptina UVSPDR DELTA bila je 09. oujka 2004. godine. UVSPDR DELTA upanja upisana je 17. oujka 2004. godine u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem udruge 16000898 pri Uredu dravne uprave u Vukovarsko-srijemskoj upaniji, Slubi za op?u upravu (KLASA:UO/I-230-02/04-01/73, URBROJ:2196-05-02-04-02, Vukovar, 17. oujak 2004. godine).
USPDR-DELTA.HR > Obavijesti

Obavijesti

VELEBIT 2020

Moe biti slika sljede?eg: jedna ili vie osoba, jakne i kaputi, priroda i planina
[ PROJEKT VELEBIT 2020. ]
Od 9. do 11. listopada 2020. godine ?lanovi
UVSPDR"Delta-upanja"
organizirali su pohod na Velebit gdje su odali po?ast pripadnicima specijalne jedinice poginulima u Domovinskom ratu. Pohod je zapo?eo u Gra?acu, gdje su zapalili svije?u kod spomen-obiljeja najmla?eg pripadnika SJP Delta-upanja, Joze Iliji?a, a zavrio je 11. listopada paljenjem svije?e kod spomen-obiljeja poginulog pripadnika SJP Delta-upanja, Zlatka Orki?a.
Tako?er, iskazali su zahvalnost i odali po?ast svim Velebitskim junacima SJP RH koji su svoje ivote izgubili tijekom Domovinskog rata na Velebitu.
Njihova rtva ne smije i nikada ne?e biti zaboravljena. ????
Izvor i foto ???? Delta-upanja

Moe biti slika sljede?eg: stoji


Skromno ali s puno dostojanstva Udruga veterana specijalne policije iz Domovinskog rata Delta upanja ve?eras je polaganjem vijenca i paljenjem svije?a na spomen obiljeju poginulim hrvatskim braniteljima upanje i upanjske Posavine obiljeila 29. obljetnicu osnutka SJP Delta upanja

Više...

Vitezovi Pounja


Na dananji dan 1991. godine za slobodu Domovine i ivote svojih blinjih svoj ivot poloio je Mile Blaevi? ?a?o.
Ovaj heroj Domovinskog rata dragovoljno se kao mjetanin sela Struga Banska na samoj obali Une priklju?io u obranu pounjskog kraja od velikosrpske agresije. Kada su 26. srpnja 1991. srpske snage pokrenule ofenzivu na hrvatska sela uz lijevu obalu Une u prvom selu koje su okupirale, Zamla?ama, uzele su lokalno stanovnitvo kao taoce te ih postavili pred sobom kao "ivi tit". Kako nije bilo drugog na?ina da ih se zaustavi Mile Blaevi? ?a?o se opasao eksplozivom, te uz pomo? mladog policajca eljka Filipovi?a, popeo na uzvisinu iznad ceste kojom je iao napad. Kada je naiao oklopni transporter koji je iao iza "ivog tita" Mile Blaevi? se bacio na njega te aktivirao eksploziv i zaustavio napad, a srpske snage su se povukle natrag prema Dvoru.

Ivica Kapetanovi?-R.I.P.


Po?ivaj u miru Boijem,laka ti hrvatska gruda,obitelji i zadarskim Poskocima iskrena su?ut.
Velebite, Suzo Moja - ?ani Maran

Sje?anje na heroje pale u Borovu selu 02.05.1991.

Slika /PU_VS/12 redarstvenika/2019/IMG-20200502-WA0016.jpg

Ujedinjeni u mislima i molitvi, u tiini i sjeti, ponosno smo se prisjetili naih stradalih redarstvenika.
U sje?anje na tragi?nu pogibiju dvanaest hrvatskih redarstvenika, pripadnika Specijalne jedinice policije Vinkovci, prigodna komemoracija odrana je danas, 2. svibnja, kod Spomen obiljeja u Borovu.

Na dananji dan vratili smo se u povijest, prije to?no 29 godina, kada su pripadnici srpskih paravojnih postrojbi ubili su i masakrirali dvanaest hrvatskih policajaca: Stipana Bonjaka (1955.), Antuna Grbavca (1961.), Josipa Culeja (1966.), Mladena ari?a (1965.), Zdenka Pericu (1965.), Zorana Grai?a (1969.), Ivicu Vu?i?a (1961.), Luku Crnkovi?a (1970.), Marinka Petrui?a (1966.), Janka ?ovi?a (1965.), eljka Hralu (1968.), Mladena ?ati?a (1971.) i ranili jo 26 policajaca.

Više...


Topao i sparan dan, na ku?ama u pustoj ulici zatvorena vratai sputene rolete. Ispred autobusa samo mukarac na biciklu s kojega naglo silazi, baca ga u stranu i utr?ava u jedno dvorite. Netko je povikao: "Zasjeda!", ali rafalna paljba na autobus ve? je otvorena. Drugi svibnja 1991. godine. U 12 sati i pet minuta.

Nakon to su dvojica pripadnika MUP-a iz PU Osijek s 1. na 2. svibnja 1991. zarobljeni od strane srpskih pobunjenika iz Borova Sela, 2. svibnja oko podne pripadnici Specijalne policije PU Vinkovci krenuli su osloboditi kolege. Njih su u Borovu Selu u zasjedi do?ekali mnogobrojni naoruani lokalni Srbi i pripadnici srpskih paravojnih formacija iz Srbije.

Toga dana ubijena su dvanaestorica pripadnika Posebne jedinice policije iz Vinkovaca, a 22 su ranjena.

Više...

VRO Bljesak-sje?anje na veli?anstvenu pobjedu

Slika /PU_BP/Bljesak2020/Naslovna.jpg

Nakon Himne Republike Hrvatske, izaslanstva su poloila vijence i zapalila svije?e prisjetivi se veli?anstvene pobjede u akciji Bljesak

Danas je u Oku?anima obiljeena 25. obljetnica Vojno redarstvene akcije Bljesak, skromnije nego prethodnih godina i bez nazo?nosti brojnih gra?ana, a u skladu s preporukama i mjerama koje su na snazi.
Nakon Himne Republike Hrvatske, ispred spomenika Kristalne kocke vedrine, izaslanstva su poloila vijence i zapalila svije?e prisjetivi se veli?anstvene pobjede u Vojno redarstvenoj akciji Bljesak, te je tako odana po?ast poginulim hrvatskim braniteljima.

Više...


S obzirom na aktualnu situaciju uzorkovanu prijetnjom irenja koronavirusa te nemogu?nost odvijanja uobi?ajenih i planiranih aktivnosti, Ministarstvo hrvatskih branitelja preraspodijelilo je svoja sredstva za suo?avanje sa irenjem epidemije te saniranje posljedica koronavirusa.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici odranoj 2. travnja 2020. godine donijela jeOdluku o ograni?avanju koritenja sredstava predvi?enih Dravnim prora?unom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanprora?unskih korisnika dravnog prora?una za 2020. godinu.

SukladnoOdluci, Ministarstvo hrvatskih branitelja iskazalo je utede u financijskom planu u iznosu od 77,2 milijuna kuna.
Iskazane utede odnose se na projekte koje trenutno nije mogu?e realizirati zbog mjera Nacionalnog stoera civilne zatite. Utede se ne odnose na ste?ena prava hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida te ona nisu obuhva?ena preraspodjelom sredstava, niti su smanjivana...

Više...

JOSIP JOVI? 1991-2020

Fotografija Zorice Greguri?.

JOSIP JOVI? - PRVA RTVA u obrani Hrvatske od srbijanske agresije
NEKA MU JE VJE?NA SLAVA I HVALA!

Akcija Plitvice bila je izvedena u dvije faze. U prvoj fazi, malo prije pono?i, prva specijalna postrojba MUP-a Antiteroristi?ka jedinica Lu?ko kao prethodnica zauzela je Koranski most kako bi ga osigurala, onemogu?ila pobunjenike u sprje?avanju ulaska naih snaga na Plitvi?ka jezera. U drugoj fazi u ranim jutarnjim satima glavne snage Specijalne jedinice Rakitje spajaju ses prethodnicom na Koranskom mostu pa zajedni?ki djeluju?i nastavljaju u smjeru Koranskog mosta i Hotela Jezero.

Više...

Fotografija Dogodilo se na dananji dan - Domovinski rat.

Na dananji dan, 25. oujka 1958. godine, u Jakincu kraj Gornje Stubice ro?en je heroj Domovinskog rata Rudolf Perein.
Ve? tijekom osnovne kole odlu?io se za pilotski poziv zbog ?ega je upisao Zrakoplovnu gimnaziju koju je zavrio u Mostaru. Uspjeno je svladao visoke medicinske i psihofizi?ke kriterije koji su bili potrebni za njegovo daljnje kolovanje stoga je u Zadru upisao Zrakoplovnu vojnu akademiju koju je i zavrio 1981. s natprosje?nim rezultatima te stekao zvanje borbenog pilota. Upravo zbog toga to je bio me?u najboljim pilotima, iste je godine uao me?u 19 pilota koji su se obu?avali za upravljanje MiG-om 21, a kasnije se specijalizirao kao pilot-izvi?a? te u Biha?u usavravao pilotsko zvanje sve do 1991. godine.
Sve do slovenskog sukoba ja sam smatrao da ?e biti razuma i da ?e se to nekako na civilizirani na?in rijeiti i da ?e jugoslavenska armija na?i svoje mjesto i ulogu u tom ipak za nju povijesnom trenutku. Sve je to bilo za nas okantno u slovenskom tom ratu. Mi smo na brzinu morali da se, da to tako kaem, opredjeljujemo., prisjetio se jednom prilikom Rudolf Perein.

Više...

BRAVO MOMCI!!!!

Fotografija Gradski portal Cibalia.info.

VINKOV?ANI DOMAGOJ BUBALO I STIPE MATEJ BABI? IZRA?UJU BESPLATNO ZATITE ZA CIJELO LICE NA 3D PRINTERU I STOJE NA RASPOLAGANJU ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA KOJI SU U OPASNOSTI OD ZARAZE KORONAVIRUSOM??

-Izradili smo nekoliko vrsta zatite na 3D Printeru ovim putem stavljamo se na raspolaganje svim djelatnicima zdravstva i ostalima koji su u opasnosti od zaraze koronavirusom na svom radnom mjestu.Trenutno smo u fazi izrade dodatnih zatitnih maski PAMU?NIH koje Vam mogu moda pomo?i u ovim trenucima, ukoliko ima osoba kojima je potrebna zatitna maska, a ne mogu je kupiti neka se slobodno jave na broj mobitela: 098518621, rekao je Domagoj Bubalo

#ostanidoma

Slika sa osobljem preuzeta na internet stranici Prusa>ZA PRIMJER!

Dobar Savjet zlata vrijedi

OBAVEZNO PRO?ITAJ!

Fotografija Vanje Simic.
Više članaka...

OBAVIJESTI IZ UDRUGE

?lanovi UVSPDR Delta upanja koji elite uplatiti financijsku pomo? za obitelji postradalih pripadnika SJP Osa Sisak kontaktirati blagajnika udruge M.Ragu.(098 889 407)
Potres Petrinja, Sisak, Glina - Novosti - LiveCamCroatia, Istrai Hrvatsku


#OSTANIMO ODGOVORNI

Vie na ovom linku:
https://koronavirus.hr/PORTAL HRT-a POSVE?EN DOMOVINSKOM RATU
LINK:daniponosa.hrt.hr


Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

20.Obljetnica SJP "Delta"